• Cetak

Muat Turun Data Dan Sumber Set Data (Portal Data Terbuka Malaysia)

   Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat.


   Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.

 

BIL TAJUK FORMAT
1 Statistik Kedatangan Pelancong Ke Homestay Negeri Pahang Mengikut Lokasi XLSX
2 Statistik Kedatangan Pelancong Ke Homestay Di Negeri Pahang XLSX
3 Perbandingan Kedatangan Pelancong Domestik, Asean Dan Antarabangsa Ke Negeri Pahang XLSX
4 Kedatangan Pelancong Ke Pahang CSV
5 Statistik Kedatangan Pelancong Mengikut Negara Asal ke Pahang CSV

 

 

KATALOG DATA TERBUKA PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRASER →